Zaginięcie w czasie wojny i klęsk żywiołowych

Drukuj ›

Poniżej zamieszczamy informacje o instytucjach, do których można się zwrócić się o pomoc, samodzielnie prowadząc poszukiwania.

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK

Biuro poszukuje i zajmuje się ustalaniem losów ofiar wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych. Prowadzi także poszukiwania rodzin uchodźców/migrantów zaginionych na terytorium Polski. Posiada bogate materiały z okresu II wojny światowej. Pomoc udzielana jest bezpłatnie. Więcej informacji na stronie: www.pck.org.pl/poszukiwania

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK
ul. Mokotowska 14
00-950 Warszawa
tel.: 022 326-12-64
faks: 022 628 4348
e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.pck.org.pl/poszukiwania

Osobiste przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 9-14

Centralne Archiwum Wojskowe

Instytucja dysponuje księgą poległych na polu chwały w latach 1943-45, aktami jednostek wojskowych w Polsce do lat 50-tych, a także Zeszytem Ewidencyjnym Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wszelkie informacje Centralnego Archiwum Wojskowego dotyczą wojska polskiego oraz terenu Polski. Z materiałów archiwalnych można korzystać osobiście w pracowni udostępniania akt lub zlecić pracownikom Archiwum wykonanie kwerendy. Zamówienia (rewersy) można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, faksu oraz e-maila. Więcej informacji na stronie: www.caw.wp.mil.pl

Centralne Archiwum Wojskowe
ul. Czerwonych Beretów bl. 124
00-910 Warszawa
Informacja Archiwalna tel.: 022 681 45 84
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.caw.wp.mil.pl

Fundacja Ośrodka KARTA

Organizacja dysponuje bogatymi zbiorami dokumentów z okresu II wojny światowej. Prowadzi m. in. „Indeks Represjonowanych" - całościową, imienną dokumentację losów obywateli polskich prześladowanych w ZSRR w latach 1939-56. Materiały są udostępniane w czytelni od poniedziałku do czwartku. Więcej informacji na stronie: www.karta.org.pl

Fundacja Ośrodka KARTA
ul. Narbutta 29
02-536 Warszawa
tel. 022 848 07 12,
faks: 022 646 65 11
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.karta.org.pl

Parafie i wspólnoty religijne

Jeżeli znane jest wyznanie osoby poszukiwanej, wtedy warto zwrócić się z prośbą o pomoc do kościoła lub wspólnoty, której osoba była członkiem.

Kościół katolicki w księgach parafialnych gdzie osoba była ochrzczona przechowuje informacje o udzielonych sakramentach (niezależnie od miejsca parafii w których zostały udzielone). W księgach znajdą się zatem informacje np. wstąpieniu w związek małżeński, ewentualnym pochówku.

 Wydział Ewidencji Ludności (WEL) lub tożsama jednostka w urzędzie miasta lub gminy.

Jeżeli wiesz, jaki był ostatni znany adres zamieszkania osoby poszukiwanej, można wówczas ustalić jej aktualny adres zwracając się do Wydziału Ewidencji Ludności lub tożsamych jednostek w Urzędzie Miasta lub Gminy. Nie ma znaczenia, ile razy osoba poszukiwana przeprowadziła się. Musi ona natomiast – zapytana przez urząd – wyrazić zgodę na ujawnienie swojego adresu. W wypadku, gdy poszukiwana osoba nie żyje, zostaniemy o tym poinformowani przez urząd.

W odpowiednim wydziale należy złożyć wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych” (korespondencyjnie lub osobiście). We wniosku prosimy podać jak najwięcej danych dotyczących osoby, która jest poszukiwana, m.in. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, ostatni znany adres zameldowania itp. Im więcej danych, tym większe prawdopodobieństwo poprawnej ich weryfikacji przez urząd. Prosimy pamiętać, aby wniosek uargumentować.

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty 31 zł na konto urzędu. Numer konta oraz wskazówki jak prawidłowo wypełnić druk wpłaty można uzyskać kontaktując się z odpowiednim wydziałem lub jednostką w urzędzie. Wpłata nie podlega zwrotowi.

Na przekazie należy wpisać:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5, 00-951 Warszawa
NBP O/O Warszawa
Konto Nr 67 1010 1010 0031 3122 3100 0000

Wniosek wraz z dowodem wpłaty należy przesłać na adres:

Wydział Udostępniania Informacji
Departament Centralnych Ewidencji Państwowych
MSWiA
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

W razie pytań lub wątpliwości można skontaktować się wydziałem telefonicznie: 22 602 88 00 (w godz. 8.00 – 16.00).

Jeżeli poszukiwana osoba nie wyrazi zgody na udostępnienie swoich danych, wtedy uzyskamy z urzędu odpowiedź odmowną. W wypadku, gdy poszukiwana osoba nie żyje, zostaniemy o tym poinformowani przez wydział.


UWAGA! ITAKA poszukuje osoby zaginione w niewyjaśnionych, nagłych okolicznościach. Nie zajmujemy się sprawami zaginięć w czasie II wojny światowej oraz sprawami związanymi z przesiedleniami i repatriacjami ludności po wojnie. Powyższe informacje zgromadziliśmy w związku z częstymi pytaniami kierowanymi do ITAKI. Nie bierzemy natomiast żadnej odpowiedzialności za tryb udzielania informacji przez ww. instytucje.

 

 

 

Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy

UE

Działanie telefonu 116 000 ws. zaginionego dziecka i nastolatka jest współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Daphne

MSW

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych współfinansuje
działanie telefonu 116 000 ws. zaginionego dziecka i nastolatka