Kontakt

Zgłoś zaginięcie
+ 48 22 654 70 70

W sprawie zaginionego dziecka
116 000

Pomóż! Poszukujemy 1101 osób

5 zł
10 zł
20 zł
[..] zł

Pomóż! Poszukujemy 1101 osób

KRS 0000126459  
BAZA
Baza zaginionych O Fundacji

Czym jest zaginięcie

Przez zaginięcie rozumie się zdarzenie, uniemożliwiające ustalenie miejsca pobytu osoby zaginionej i zapewnienie ochrony jej życia, zdrowia lub wolności, wymagające jej odnalezienia albo udzielenia pomocy.

Każdego roku policja odnotowuje około 17 tysięcy zaginięć obywateli polskich w kraju i za granicą. Ludzie giną bez względu na wiek, płeć i status społeczny. Giną z powodu chorób (fizycznych, psychicznych), wypadków, codziennych problemów i kiedy padają ofiarą przestępstw.

Spośród wszystkich zgłoszeń policja odnotowuje rocznie około 320 zaginięć dzieci do 6 roku życia, około 800 zaginięć dzieci w wieku 7-13 lat i około 5 340 zaginięć dzieci w wieku 14-17 lat.

a

ZOBACZ STATYSTYKI ZAGINIĘĆ:

Statystyki zaginięć Luty 2012
Statystyki zaginięć 2011