Kontakt

Zgłoś zaginięcie
+ 48 22 654 70 70

W sprawie zaginionego dziecka
116 000

Pomóż! Poszukujemy 1102 osób

5 zł
10 zł
20 zł
[..] zł

Pomóż! Poszukujemy 1102 osób

KRS 0000126459  
BAZA
Baza zaginionych O Fundacji

IX Seminarium kryminalistyczne- KRYMINALISTYKA W ŚWIECIE WIRTUALNEJ ZBRODNI

W dniach 15-17 maja 2013 roku w Jesionkach odbyło się IX Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne zorganizowane przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze. Tegoroczna edycja seminarium nosiła tytuł ,,Kryminalistyka w świecie wirtualnej zbrodni’’. Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych reprezentował Grzegorz Kostka, Szef Zespołu Prawnego Fundacji. Podczas drugiego dnia wystąpień mówił o tym, jak ważnym narzędziem w poszukiwaniu osób zaginionych jest Internet oraz o jego przydatności przy ustalaniu tożsamości osób NN.

Tegoroczne spotkanie kryminalistyków: praktyków i teoretyków poświęcone było problematyce szeroko rozumianej wirtualnej przestępczości. Dwudziestu wykładowców w ciągu trzech dni informowało słuchaczy m.in. o tym jak wykorzystywać narzędzia w postaci komputera, Internetu i programów komputerowych w pracy śledczej,  przy wykrywaniu, jak również w postępowaniu dowodowym.

Udział w seminarium wzięło około 100 gości, wśród nich byli przedstawiciele ośmiu ośrodków akademickich (Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Medycznej w Katowicach, Akademii Medycznej we Wrocławiu, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie), a także prokuratorzy i sędziowie m.in. z okręgu zielonogórskiego, poznańskiego, wrocławskiego, łódzkiego, legnickiego, konińskiego, przedstawiciele Prokuratury Generalnej, prokuratury apelacyjnej w Szczecinie oraz Poznaniu, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Zielonej Górze i członkowie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Zielonogórskie seminaria kryminalistyczne odbywają się nieprzerwanie od 2005 r. Tematyka poprzednich spotkań dotyczyła m.in. wnioskowania o nieznanym sprawcy przestępstwa, jakości czynności kryminalistycznych, diagnostyki maskowanego zabójstwa oraz czasu i przestrzeni  zbrodni wielokrotnej.

wróć