Kontakt

Zgłoś zaginięcie
+ 48 22 654 70 70

W sprawie zaginionego dziecka
116 000

Pomóż! Poszukujemy 1016 osób

50 zł
100 zł
200 zł
[..] zł

Pomóż! Poszukujemy 1016 osób

KRS 0000126459  
BAZA
Baza zaginionych O Fundacji

Aktualne zaginięcia

Sąd Rejonowy w Tychach ogłasza wszczęcie z wniosku Olgi Nikołajuk-Guźli, zamieszkałej w Kozłowie przy ul. Średniej 46C, postępowania w sprawie IX Ns 110/21 o uznanie za zmarłą Bogumiły Marii Nikołajuk, córki Wiktora i Magdaleny zd. Głogowskiej, ostatnio zamieszkałej w Tychach, urodzonej dnia 6 kwietnia 1954 r. w Katowicach.

Wzywa się zaginioną, aby w terminie czterech miesięcy zgłosiła się, gdyż w przeciwnym razie może zostać uznana za zmarłą. Wzywa się także wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionej, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.